Restaurant Fred & WijnFred

Ons | Privacy | Beleid

Deze privacy beleidsverklaring is op van toepassing op zowel Restaurant Fred als Wijn Fred.

Wij respecteren en waarborgen de privacy door naleving van de Wet persoonsregistratie, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens. Ons privacyreglement geeft de regels weer die toegepast worden op de registratie van persoonlijke informatie via de website van Wijn Fred.

Verzamelen persoonsgegevens en gebruik:
Restaurant Fred & Wijn Fred zijn de enige eigenaare van de gegevens die worden verzameld op deze site. We zullen de informatie niet verkopen, doorgeven of ter beschikking stellen aan anderen op een andere manier dan wordt aangegeven in dit privacyreglement.

Registreren, reserveren en bestellen:
Wij vragen informatie van onze klanten op onze formulieren. De klant moet ons informatie geven om hem te kunnen bereiken (zoals naam, adres, postcode, woonplaats en e-mail adres). Deze informatie wordt gebruikt om in contact te komen over diensten op onze site en in ons bedrijf waarvoor de gebruiker zich heeft opgegeven, om rekeningen te kunnen sturen en om de bestellingen uit te voeren. Als we problemen hebben bij onze diensten, gebruiken we de informatie om in contact te komen met onze klant. Op onze formulieren hebben we geen informatie nodig over de betaalgegevens.

Cookies:
Een cookie is data dat wordt weggeschreven op de harde schijf van de gebruiker dat gegevens bevat over die gebruiker. Gebruik van een cookie is op geen enkele manier gelinked naar persoonlijk te herleiden informatie op onze site. Als de gebruiker zijn browser afsluit, stopt het cookie gewoon. Doordat we een cookie plaatsen, hoeft onze klant de volgende keer bij een bestelling zijn personalia niet opnieuw in te vullen.

Logbestanden:
We gebruiken IP adressen om trends te analyseren, onze site te besturen, om te kijken hoe gebruikers onze site gebruiken en om brede statistieken te verzamelen voor gezamenlijk gebruik. IP adressen zijn niet gelinked naar persoonlijk te herleiden informatie.

Nieuwsbrief:
Als een gebruiker zich wil inschrijven op een nieuwsbrief van Restaurant Fred en/ of Wijn Fred gebruiken we informatie zoals naam en e-mail adres.

Verstrekken:
We gebruiken een derde partij om onze bestellingen te verzenden (bijv. PostNL). Verzendbedrijven behouden, verstrekken of gebruiken de persoonlijk te herleiden informatie niet voor andere doeleinden.

Speciale aanbiedingen:
Wij kunnen alle nieuwe klanten een e-mail sturen waarin we vragen of ze interesse hebben om onze nieuwsbrief te ontvangen met speciale aanbiedingen. Uit respect voor privacy, geven we de optie om deze informatie niet te willen ontvangen.

Klanten die niet langer onze nieuwsbrief willen ontvangen, kunnen dit doorgeven door een e-mail te sturen naar: info@wijnfred.nl/ info@restaurantfred.nl of zich afmelden via de link in de nieuwsbrief.

Beveiliging:
We doen er ook alles aan wat binnen onze macht ligt om de gegevens van de gebruikers offline en online te beschermen. Alle gebruikersinformatie is beschermd binnen ons bedrijf. Alleen diegene die de informatie nodig hebben om een bepaalde taak uit te voeren, zoals de diensten uitvoeren waarvoor onze gebruikers zich hebben opgegeven, om rekeningen te kunnen sturen en om de bestellingen uit te voeren, hebben toegang tot persoonlijk te herleiden informatie. De computers waarop we persoonlijk te herleiden informatie hebben opgeslagen zijn beschermd door dubbele wachtwoorden, antivirus software en een Firewall. Financiële informatie, zoals creditcardnummers, worden niet opgeslagen op onze computers.

Corrigeren/aanpassen persoonlijke informatie:
Als de persoonlijk te herleiden informatie van een gebruiker wijzigt of als een gebruiker niet langer gebruik wil maken van onze diensten, dan is er de volgende manier om deze informatie die wij ter beschikking hebben te corrigeren, aan te passen of te verwijderen. Deze verzoeken moeten schriftelijk gebeuren en verstuurd worden naar:

Wijn Fred
t.a.v. mevrouw M. van Ast
Oostmaaslaan 31 A-B
3063 AN ROTTERDAM

Bekendmaking van veranderingen:
Als we besluiten om ons privacyreglement te veranderen, zullen we dit bekendmaken op onze website, zodat gebruikers altijd op de hoogte zijn van welke informatie we verzamelen, gebruiken en onder welke omstandigheden we dit doen. Als we op een punt komen, waarin we besluiten om persoonlijk te herleiden informatie te gaan gebruiken op een manier die afwijkt van de wijze die gold op het moment van het verzamelen van de informatie, zullen we gebruikers informeren door het sturen van een e-mail. Gebruikers hebben dan de keuze om te kiezen of we de informatie op de nieuwe manier mogen gebruiken. We gebruiken de informatie overeenkomstig het privacyreglement dat gold op het moment van verzamelen.

Heeft u vragen over ons privacyreglement, stuur dan een e-mail naar: info@wijnfred.nl